Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Dublin: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Dublin

Tel. +353-1-478 1344
E-post: sanomat.dub@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 22.1.2016

Finland ordförande för Nordiska ministerrådet 2016

Finland övertog ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet den 1 januari 2016. Ordförandeskapet pågår hela året och kulminerar i Nordiska rådets session i skiftet mellan oktober och november. Nordiska rådets session 2016 hålls i Köpenhamn eftersom Danmark är Finlands föregångare som ordförandeland.

Pohjoismaiden liput

Det är statsministrarna som leder det nordiska samarbetet och i varje nordiskt land utses en minister med ansvar för ärenden som rör det nordiska samarbetet. I Finland är kommunikationsminister Anne Berner nordisk samarbetsminister.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som varar ett år åt gången, alternerar mellan de fem nordiska länderna. Det land som innehar ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet utformar ett program som vägleder det nordiska samarbetet under året. Ärenden förbereds och följs upp av de olika nordiska ämbetsmannakommittéerna, som består av nationella tjänstemän.

Programmet för Finlands ordförandeskap publicerades den 28 oktober 2015 under Nordiska rådets session i Reykjavik. Programmet kan läsas på http://www.norden.org/sv och på utrikesministeriets webbplats. Det öppnas också en särskild webbplats för Finlands ordförandkeskap den 1 januari med adressen http://norden2016.fi/sv/framsida/.

Programmet för Finlands ordförandeskap fokuserar på följande teman: att stärka nordisk vattenkompetens och vattenpolitik, främja de nordiska värderingarna kring naturen, att skapa hållbar utveckling och främja internationella miljöavtal, förstärka det nordiska välfärdssamhället, främja digitalisering, avlägsna gränshinder och förhindra att nya gränshinder uppstår mellan de nordiska länderna samt att utveckla samarbetet mellan Norden och EU. Ordförandeskapet rör i praktiken hela statsförvaltningen och ordförandeskapets teman främjas också i samarbete med civilsamhället och forskarsamfundet.

Ordförandelandet ansvarar för att bereda och bevaka Nordiska ministerrådets gemensamma yttre förbindelser. Ministerrådet har ett samarbetsprogram i nordvästra Ryssland och ett omfattande samarbete med de baltiska länderna. Samarbetet med de baltiska länderna fyller 25 år under Finlands ordförandeskap.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Uppdaterat 22.1.2016


© Finlands ambassad, Dublin | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter