Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Dublin: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Dublin

Puh. +353-1-478 1344
S-posti: sanomat.dub@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 23.5.2016

Irlanti uudistaa energiapolitiikkaansa – mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

Irlannin hallitus julkaisi vuonna 2015 energiapoliittisen valkoisen kirjan (Ireland’s Transition to a Low Carbon Energy Future 2015–2030), joka ensimmäistä kertaa pyrkii yhdenmukaistamaan maan energiapolitiikkaa kansainvälisten ja kansallisten ilmastopoliittisten tavoitteiden kanssa.

Irlannin energiajärjestelmä vaatii nopeita rakenteellisia muutoksia erityisesti lämmöntuotantoon. Pohjoismaissa käytössä oleva kaukolämpöverkosto ja ilmalämpöpumput voisivat olla vastaus kestävään sisätilojen lämmitykseen Irlannissa. Maan hiili- ja turvevoimalat ovat myös vähitellen siirtymässä uusiutuviin energiamuotoihin. Muutokset Irlannin energiasektorissa toisivat toteutuessaan mahdollisuuksia myös suomalaisille cleantech- yrityksille.

Valkoisessa kirjassa painotetaan tarvetta monipuolistaa Irlannin energiajärjestelmää sekä turvata energiansaanti. Uusiutuvien energiamuotojen osalta Irlanti on perinteisesti painottanut tuulivoimaa, mutta Irlannissa on potentiaalia myös kaukolämmön, ilmalämpöpumppujen ja biomassan laajaan käyttöönottoon. Uusien tuulivoimaloiden rakentaminen ei ole enää kustannustehokasta ja voimalat ovat saaneet osakseen vastustusta paikallisilta yhteisöiltä.

Kaukolämpö ja ilmalämpöpumput vastaus kestävään lämmöntuotantoon

Irlannin energiajärjestelmä vaatii nopeita rakenteellisia muutoksia erityisesti lämmöntuotantoon ja energiajärjestelmän monipuolistamiseen. Kaukolämpöverkoston rakentaminen voisi olla vastaus kestävään lämmöntuotantoon Irlannissa.  Irlannin olisi mahdollista kopioida Pohjoismaissa käytetty järjestelmä, tekniikka ja käytännöt ilman uusia keksintöjä tai innovaatioita. Riskit olisivat tämän takia pienemmät ja arvioidut kustannukset jo tiedossa, eikä järjestelmän käyttöönotolle ole olemassa merkittäviä rakenteellisia esteitä Irlannissa.

Dublinin kaupunginvaltuusto hyväksyikin helmikuussa 2016 kaukolämpöverkoston rakentamisen Dublinin satama-alueelle ja verkoston on tarkoitus laajentua myös Dublinin keskustaan seuraavan 10–15 vuoden aikana. Dublinin alueen energiatehokkuudesta vastaavan viraston Codeman (Dublin’s Energy Agency) mukaan kaukolämmöllä olisi mahdollista tuottaa jopa 75 % Dublinin alueen sisätilojen lämmitystarpeesta.

Petan (Pan-European Thermal Atlas) mukaan 30–40 % koko Irlannin sisätilojen lämmitystarpeesta olisi mahdollista tuottaa kaukolämmöllä. Codema suorittaa tällä hetkellä kartoitusta Dublinissa, jonka aikana yrityksillä ja asukkailla on mahdollisuus osoittaa kiinnostuksensa kaukolämpöhanketta kohtaan ja vaikuttaa verkoston rakentamiseen.

Biomassan kysyntä tulee kasvamaan

Biomassa on myös varteen otettava vaihtoehto perinteiselle tuulivoimalle. Moneypointin hiilivoimala, joka on Irlannin suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen aiheuttaja, olisi kustannustehokkaalla tavalla muutettavissa biomassaa polttavaksi voimalaitokseksi. Hiilivoimalana Moneypointin toiminta tulee loppumaan vuoteen 2025 mennessä ja Irlannin hallitus tulee päättämään vuoteen 2020 mennessä korvaavan energialähteen hiilelle.

Irlannin turvevoimalat ovat myös siirtymässä biomassan käyttöön. Vuonna 2008 Bord na Móna-turvevoimalayhtiön omistuksessa oleva Edenderryn turvevoimalaitos alkoi polttaa biomassaa turpeen rinnalla. Vuonna 2015 Bord na Móna ilmoitti, että energiaturpeen korjuu tullaan lopettamaan kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Irlannin hallitus on pyrkinyt tukemaan biomassan käyttöönottoa ja vuoden 2015 jälkeen turvevoimaloiden on tullut tuottaa 30 % energiastaan biomassalla.

Bord na Móna ennustaakin biomassan kysynnän Irlannin markkinoilla kasvavan 5,6–5,8 miljoonaan tonniin vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä Irlannissa tuotetaan vain 990 000 tonnia biomassaa. Voimaloiden ongelmana Irlannissa on raaka-aineiden vähäisyys ja maanviljelijöiden haluttomuus siirtyä kasvattamaan monivuotisia energiakasveja. Tällä hetkellä suurin osa raaka-aineista tuodaan Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista.

Mahdollisuudet suomalaisille yrityksille

Irlannin suunnitelmat ja tarpeet luovat mahdollisuuksia suomalaisille biomassaan, kaukolämpöön, ilmalämpöpumppuihin sekä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen erikoistuneille yrityksille. Moneypointin ja Bord na Mónan mahdollinen muuntaminen biomassaa käyttäviksi voimaloiksi toisi suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia erityisesti toimitusketjussa.

Irlannissa on kasvavaa kysyntää ympäristöystävällisille ja kestäville energia- ja lämmitysratkaisuille ja uuden energiapoliittisen valkoisen kirjan mukaan Irlannin hallitus on sitoutunut tukemaan tätä kehitystä.

Korkeakouluharjoittelija Anna Oksanen

Tulosta

Päivitetty 24.5.2016


© Suomen suurlähetystö, Dublin | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot