Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Arviointi ohjelmatukea saavien kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä valmistui - Suomen suurlähetystö, Dublin : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Dublin

Puh. +353-1-478 1344
S-posti: sanomat.dub@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 26.9.2017 | Ulkoministeriö

Arviointi ohjelmatukea saavien kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä valmistui

Lehdistötiedote 165/2017
26.9.2017

Ulkoministeriö on teettänyt riippumattoman arvion 22 suomalaisen kansalaisjärjestön kehitysyhteistyöstä. Arvio kiittää järjestöjä kustannustehokkaasta työstä ruohonjuuritasolla. Työn pitkän aikavälin tuloksellisuutta ja etelän kansalaisyhteiskuntien vahvistamista olisi hyvä jatkossa kehittää.

Ulkoministeriö on tilannut ulkopuolisen arvion 22 ohjelmatukea saaneen järjestön kehitysyhteistyöohjelmista. Työn laajuuden vuoksi arviot on julkaistu kolmessa osassa vuosina 2016–2017. Arvioiden viimeinen osa on nyt julkaistu. Se vetää yhteen havainnot järjestöjen kehitysyhteistyöohjelmista ja ohjelmatuesta rahoituskanavana.

Ohjelmatuki on merkittävin ministeriön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön myöntämä tuki. Sen osuus on noin 75 prosenttia tuesta, jota ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö myöntää järjestöille. Yksittäisten järjestöjen saama tuki on ollut 1–53 miljoonaa euroa vuosina 2010–2016.

Arvio toteaa, että järjestöjen työ on tuottanut hyviä tuloksia erityisesti palvelujen tarjoamisessa ihmisille, joita muu tuki ei tavoita. Järjestöt pystyvät toimimaan vaikeissa olosuhteissa, kuten hauraissa valtioissa. Pitkän aikavälin tuloksista on kuitenkin vähän tietoa. Arviointi kehottaa järjestöjä jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota paikallisten kansalaisyhteiskuntien vahvistamiseen. Myös työn kestävyyttä on hyvä kehittää edelleen.

Arviointi tarkastelee myös ohjelmatukea rahoituskanavana ja antaa suosituksia niin järjestöille kuin ulkoministeriölle. Ohjelmatuki on vahvistanut järjestöjen kehitysyhteistyön sovittamista Suomen kehityspolitiikkaan. Jatkossa järjestöjen työn yhteyksiä Suomen muuhun kehitysyhteistyöhön olisi arvion mukaan hyvä parantaa. Se suosittelee myös järjestöille yhteistyötä esimerkiksi yritysten kanssa.

Ohjelmatuki on järjestöille ennustettava ja joustava rahoitusmuoto. Arviointi suosittelee ohjelmatuen kestoksi vähintään neljää vuotta.

”Ulkoministeriö on jo vastannut osaan arvion suosituksista ja muun muassa pidentänyt aiemmin kolmivuotisen ohjelmatuen nelivuotiseksi. Tuloksellisuutta vahvistetaan sekä järjestöissä että ministeriöissä. Järjestökohtaisia suosituksia käsittelemme yhteistyössä kunkin järjestön kanssa”, kansalaisyhteiskuntayksikön päällikkö Jyrki Nissilä sanoo.

Lisätiedot:

Sanna Pulkkinen, tarkastaja, kehitysevaluoinnin yksikkö, puh. 029 535 1346 ja Jyrki Nissilä, kansalaisyhteiskuntayksikön päällikkö, puh. 029 535 1205

pdfUlkoministeriön ohjelmatuki kansalaisjärjestöille (pdf)

pdfTiivistelmä 3. osan kansalaisjärjestöjen ohjelmatuesta (pdf)

pdfTiivistelmä kaikkien järjestöjen ohjelmatuesta (pdf)

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.12.2017


© Suomen suurlähetystö, Dublin | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot