Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Dublin

FINLANDS AMBASSAD, Dublin

Tel. +353-1-478 1344
E-post: sanomat.dub@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Ändring av lagen om konsulära tjänster har sänts på remiss

Utrikesministeriet har sänt regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster på remiss. Lagändringen klargör vilken hjälp finska medborgare har rätt att få från andra EU-länders beskickningar i länder utanför EU där Finland inte har en egen beskickning. På motsvarande sätt fastställer lagen de finska beskickningarnas skyldighet att bistå andra EU-länders medborgare i sådana länder där deras eget land saknar beskickning. Läs mera...

Ambassaden är stängd på måndag 30.10 p.g.a. Bank Holiday

Ambassaden är stängd på måndag 30.10 på grund av Bank Holiday. Vi beklagar om det medför besvär. Ambassaden öppnas normalt på tisdag 31.10. kl. 9.00. I nödfall kan ni ringa telefonjour utanför tjänstetid +358 9 160 55555. Läs mera...

© Finlands ambassad, Dublin | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter