Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Muut asiat - Suomen suurlähetystö, Dublin : Palvelut suomalaisille : Muut asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Dublin

Puh. +353-1-478 1344
S-posti: sanomat.dub@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut asiat

 Ajokortti

Poliisille aiemmin kuulunut ajokorttien ja muiden tieliikenteeseen liittyvien henkilölupien myöntämistä koskeva toimivalta on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla. Traficomin asiakaspalvelutehtävistä huolehtii Ajovarma Oy:n palvelupisteet. Suomalaisen kadonneen/varastetun/tuhoutuneen ajokortin tilalle voidaan myöntää tietyin ehdoin kaksoiskappale. Jos hakijan asuinpaikka on tilapäisesti Suomen ulkopuolella, ajokortin kaksoiskappaletta haetaan henkilökohtaisesti Ajovarma Oy:n palvelupisteestä.

Kaksoiskappaletta ei myönnetä, jos ajo-oikeuden haltijalla on vakinainen asuinpaikka jossakin muussa EU- tai ETA-maassa. Tällöin henkilön tulee pyytää ajokorttiaan (kuljettajatiedot) koskevat tiedot  suomi.fi -palvelusta ja hakea korvaavaa ajokorttia Irlannissa National Driver Licence Service-keskuksesta.

Traficom, liikenne- ja viestintävirasto

Tietoa Suomen ajokortin anomisesta

Road Safety Authority, tietoa Irlannin ajokortin anomisesta

Citizensinformation, tietoa Irlannin ajokortin anomisesta

National Driver Licence Service-keskukset

Alkuun

Aseet

Euroopan ampuma-asepassi helpottaa ampumaurheilun harrastajien ja metsästäjien liikkumista aseineen EU-maasta toiseen. Ampuma-asepassin nojalla asetta tai aseen osaa toiseen jäsenvaltioon siirtävä henkilö on myös velvollinen esittämään luotettavan selvityksen osallistumisestaan urheilu- tai metsästystapahtumaan. Jotkut EU-maat edellyttävät, että asepassin ja kutsun lisäksi on hankittava tämän maan viranomaisen antama ennakkosuostumus tai muu lupa ennen kuin ampuma-ase voidaan siirtää maahan. Hakijan kotikunnan poliisilaitos myöntää Euroopan ampuma-asepassin.

Tietoa aseiden viennistä Suomeen:

Suomen tulli

Poliisi; ampuma-aseluvat, ml. Euroopan ampuma-asepassi

Irlannissa noudatetaan ampuma-aseiden osalta Irlannin säädöksiä, joista saa lisätietoa :

Ampuma-aseiden tuonti/vienti Irlantiin/Irlannista, ml. Euroopan ampuma-asepassi:

Department of Justice and Equality

Ampuma-aseluvat; An Garda Síochána

Alkuun

Apostille-todistus

Useissa maissa riittää ns. apostille-todistus osoitukseksi asiakirjan aitoudesta. Suomessa todistuksen saa maistraatin julkiselta notaarilta. Muita asiakirjan laillistamistoimenpiteitä ei vaadita. Todistus on maksullinen. Suomen suurlähetystöt tai konsulaatit eivät voi antaa apostille-todistuksia.

Maistraatti, julkisen notaarin palvelut

Maistraattien yhteystiedot

Irlannissa apostille-todistuksen saa paikallisen ulkoministeriön konsuliyksiköstä Dublinista tai Corkista. Todistus on maksullinen.

Irish Department of Foreign Affairs and Trade, consular services section

Alkuun

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1§:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun kun hän täyttää 60 vuotta.

Aluetoimisto voi hakemuksesta vapauttaa varusmiespalveluksesta erityisestä syystä rauhan aikana ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen, jolla on myös toisen valtion kansalaisuus, jos asianomaisen varsinainen asunto ja koti ei ole Suomessa eikä hänellä ole tosiasiallisia siteitä Suomeen.

Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Näiden ns. seitsemän vuoden – tulkinnanalaisten ei tarvitse vapautusta erikseen hakea. Vapautettu monikansalainen asevelvollinen voidaan määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jolloin hän täyttää 30 vuotta.

Lisätietoja: Puolustusvoimat

Alkuun

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus

Palvelukseen pääsemisen edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, vähintään 18 ja enintään 29 vuoden ikä sekä terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen. Myös ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset naiset voivat hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Lisätietoja: Puolustusvoimat

Alkuun

Asianajajat

Suomessa toimivien asianajajien yhteystiedot löytyvät suomen Asianajajaliiton verkkosivuilta.

Irlannissa asianajajien yhteystiedot löytyvät Law Society of Ireland–verkkosivuilta:

Lisätietoja Irlannin oikeusjärjestelmästä ja oikeusapupalveluista (Legal Aid) Citizensinformation -palvelusta.

Alkuun

Auto 

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon tilapäinen käyttö Suomessa

Muussa valtiossa kuin Suomessa vakinaisesti asuva henkilö voi tietyissä tapauksissa käyttää Suomessa väliaikaisesti veroja suorittamatta muussa maassa rekisteröityä ajoneuvoa. Tällaisia tilanteita ovat oikeus käyttää ajoneuvoa ns. turistiautona sekä ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon käyttö yritystoiminnassa.

Lisätietoja: Suomen tulli 

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon tilapäinen käyttö Irlannissa

Muussa valtiossa kuin Irlannissa vakinaisesti asuva henkilö voi tietyissä tapauksissa käyttää Irlannissa väliaikaisesti veroja suorittamatta muussa maassa rekisteröityä ajoneuvoa.

Lisätietoja: Revenue Irish Tax and Customs

Muuttoauto

Muuttoauton tuomiseen Suomeen liittyvistä säännöksistä antaa tietoja Suomen tulli.

Muuttoauton tuomiseen Irlantiin liittyvistä säännöksistä antaa tietoja:Revenue Irish Tax and Customs ja Citizensinformation -palvelu

Talvirenkaiden käyttöpakko Suomessa

Talvirenkaita on käytettävä henkilö- ja pakettiautoissa talvella. Myös ulkomailla rekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen on käytettävä Suomessa talvirenkaita. Lisätietoja käyttöajoista ja määräyksistä saa Trafi Liikenteen turvallisuusvirastosta.

Liikennesäännökset

Suomessa: Liikenneturva

Irlannissa: Road Safety Authority

Huomio! Irlannissa on vasemmanpuoleinen liikenne.

Autolla ulkomaille

Yleistä tietoa ml. autovakuutuksen vihreästä kortista:  

Suomi:

Irlanti:

Alkuun

Avioero

Lisätietoja avioerosta sekä lasten huollosta Euroopan Unionin jäsenvaltioissa Euroopan komission verkkosivuilta.

Lisätietoja Suomen avioerosta:

Lisätietoja Irlannin avioerosta:

Irlannissa Suomen kansalaiselle myönnetty avioero tulee rekisteröidä Suomen väestötietojärjestelmään. Lisätietoja: Ilmoitukset väestötietojärjestelmään (avioero)

Alkuun

Avioliittoon vihkiminen Suomessa 

 • Lisätietoja Suomessa siviilivihkimisestä ja siihen tarvittavista asiakirjoista saa maistraatista.
 • Uskonnollisen vihkimisen osalta lisätietoja tarvittavista asiakirjoista saat suoraan ko. uskonnollisesta yhteisöstä. 
 • Irlannissa ei myönnetä ulkomaan kansalaisille Suomen viranomaisten vaatimaa todistusta avioliiton esteiden tutkinnasta eli ns. esteettömyystodistusta.
 • Suomen kansalaisen, joka asuu vakituisesti Irlannissa, mutta haluaa avioitua Suomessa, voi käydä paikallisella julkisella notaarilla (Notary Public) tekemässä ns. affidavit-asiakirjan, jossa asianomainen vakuuttaa, ettei avioliiton solmimiselle ole esteitä. Tähän asiakirjaan voi hakea apostille-leiman Irlannin ulkoministeriön konsuliyksiköstä (Irish Department of Foreign Affairs and Trade, consular services section).
 • Irlannin ulkoministeriö myöntää Suomen viranomaisten vaatiman esteettömyystodistuksen eli Certificate of non-impediment or Certificats de Coutume Irlannin kansalaisille. Lisätietoja: Irish Department of Foreign Affairs and Trade, consular services section.

Alkuun

Avioliittoon vihkiminen Irlannissa 

 •  Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.
 •  Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä. Irlannissa avioliittoon vihkimisestä saa tietoa The General Register Office Ireland -virastosta.
 •  Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Todistuksen saa sen paikkakunnan maistraatista, missä viimeksi oli Suomessa kirjoilla.
 • Irlannin viranomaiset vaativat ns. esteettömyystodistuksen tilalle syntymätodistuksen (birth certificate ). Tämä todistus on Suomen väestötietojärjestelmästä saatava ”ote väestötietojärjestelmästä eli virkatodistus”. Todistuksen saa myös englanninkielisenä. Virkatodistukseen tulee hankkia myös apostilla-leima. Kts. ohjeet virkatodistuksen ja apostillaleiman hankkimisesta: ote väestötietojärjestelmästä eli virkatodistus
 •  Opetusministeriö on myöntänyt osalle siirtolais- ja turistipapeista vihkimisoikeuden asemapaikassaan. Näissä maissa avioliitto on siis mahdollista solmia Suomen lain mukaan Suomen viranomaisen edessä, Irlannissa ei ole yhtään vihkioikeuden omaavaa suomalaista pappia. Voit tiedustella vihkipappia Lontoon merimieskirkosta.
 • Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu Irlannin viranomaisen edessä Irlannissa voimassa olevan lain mukaisesti.
 • Ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta tulee tehdä ilmoitus Suomen väestörekisteriin, kts. Ulkomailla solmitun avioliiton rekisteröinti.
 • Jos vihkimisen myötä sukunimi muuttuu, on haettava uutta passia, kts. Passiohjeet

Alkuun

Elossaolotodistus

Ulkomailla asuva Suomen kansalaisen tulee tietyissä tilanteissa, esim. perunkirjoitus tai lainhuudatus, voida osoittaa olevansa elossa. Suurlähetystö voi kirjoittaa tätä tarkoitusta varten ns. elossaolotodistuksen. Myös Suomen kunniakonsuli tai Irlannissa julkinen notaari (Notary Public) voi kirjoittaa vastaavan todistuksen (Affidavit certificate tai Certificate of Life). Joissakin tapauksissa elossaolotodistus on mahdollista saada myös maistraatista Suomessa, todistus on maksullinen.

Todistusta varten henkilön on oltava henkilökohtaisesti paikalla suurlähetystössä sekä voitava osoittaa henkilöllisyytensä (passi) ja nykyisen osoitteensa esimerkiksi laskulla. Todistus on maksullinen ja sitä varten tulee varata aika suurlähetystöstä, puh. (01) 478 1344.

Alkuun

Eläimet

Tuonti Suomeen: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Tuonti Irlantiin: Department of Agriculture, Food and the Marine

Alkuun

Eläke

Eläkeasioissa ulkomailla asuvien suomalaisten tulee kääntyä suoraan Kansaneläkelaitos KELA:n puoleen:

Työeläkkeisiin liittyvää tietoa saa Eläketurvakeskuksen Työeläke.fi –palvelusta.

Alkuun

Henkilökortti

Suomalaista matkustukseen oikeuttavaa henkilökorttia voi hakea 1.1.2017 alkaen ulkomailla kaikista passeja myöntävistä edustustoista.

Suomen kansalaiselle myönnetyt henkilökortit oikeuttavat myös matkustukseen. Poikkeuksia ovat ilman huoltajien suostumusta alaikäiselle myönnetty ns. alaikäisen henkilökortti, väliaikainen henkilökortti ja ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti. Ne eivät käy matkustusasiakirjana. Myöskään ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti tai sähköinen henkilökortti eivät käy matkustusasiakirjana. Henkilökorttia voidaan käyttää matkustusasiakirjana passin sijasta kaikissa EU-maissa, Liechtensteinissa, San Marinossa ja Sveitsissä. Pohjoismaissa (Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) ei tarvita matkustusasiakirjaa, mutta henkilöllisyys on aina kyettävä osoittamaan luotettavasti sitä vaadittaessa.

Irlannissa varastetusta/kadonneesta henkilökortista tulee tehdä varkaus/katoamisilmoitus paikallispoliisille (An Garda Síochána) ja ilmoitus tulee toimittaa Suomessa paikallispoliisille. Kadonneeksi tai anastetuksi ilmoitettua henkilökorttia ei voida käyttää matkustusasiakirjana sen löydyttyä, ennen kuin kortin omistaja on esittänyt kortin poliisille ja ilmoittanut sen löytymisestä.

Lisätietoja henkilökortista ja sen hankkimisesta: Passi ja Poliisi

Alkuun

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta ohjaa oikeaan julkiseen palveluun ja neuvoo palveluiden käytössä.

Kielenkääntäjät

Irlanti

Irlannissa asuvien kielenkääntäjien yhteystietoja voi tiedustella Suomen suurlähetystöstä, puh: (01) 478 1344 tai sähköpostitse visa.dub@formin.fi

Irlannin kielenkääntäjien ja tulkkien liitto: The Irish Translators' and Interpreters' Association
Hakupalvelusta voi etsiä kääntäjiä ja tulkkeja.

Suomi

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Liiton hakupalvelusta voi etsiä liiton jäsenien yhteystietoja.

Auktorisoidut kääntäjät Suomessa
Opetushallituksen hakupalvelu auktorisoiduista kääntäjistä Suomessa.

Alkuun

Lääkkeet

Lääkkeiden maahantuonnista Suomeen saa tietoja:

Lääkkeiden maahantuonnista Irlantiin saa tietoja:

Alkuun 

Muutto

Maasta/maahanmuuttoon liittyy paljon käytännön järjestelyitä. Tähän on avuksenne kerätty hyödyllisiä linkkejä Suomen ja Irlannin viranomaisten verkkosivuista, joissa on muuttoon ja maahan asettautumiseen liittyvää tietoa:

Suomi:

Maistraatit
Milloin Suomeen tulosta on ilmoitettava viranomaisille?

Kela
Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa. Maahan/maastamuutosta on ilmoitettava Kelalle. Mikäli ulkomailla oleskelu on ollut luonteeltaan pysyvää, Suomeen muutettaessa tulee anoa pääsyä takaisin Suomen sosiaaliturvaan. EU-maissa muuttavien on tärkeää muistaa pyytää mukaansa E- tai U-lomakkeet, jotka ovat tarpeellisia sosiaaliturvan varmistamiseksi.

Vero
Verovirasto sähköinen palvelu, josta voit tilata esim. verokortin ja saada tietoja verotusasioista.

suomi.fi-palvelu
Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Portaalista löydät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista, lait sekä julkishallinnon uutiset.

Infopankki
Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa.

In to Finland 
In To Finland on Kelan ja Verohallinnon sekä Eläketurvakeskuksen yhteinen palvelupiste ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa. Töihin Suomeen tulevien henkilöiden lisäksi he palvelevat ulkomaalaisia yrittäjiä, opiskelijoita sekä ulkomailta työvoimaa palkkaavia ja välittäviä yrityksiä.

Suomen Maahanmuuttovirasto
Ulkomaalaisten maahantuloluvat, myös Suomen kansalaisten perheenjäsenet tietyin edellytyksin. EU-kansalaisten rekisteröinti, EU-kansalaisten perheenjäsenten, jotka eivät itse ole EU-kansalaisia, oleskelukortit ja jatkoluvat sekä tietyin edellytyksin Suomen kansalaisten perheenjäsenet.

Työhallinnon palvelut
TE-palvelut työnhakijoille, hyödyllistä tietoa työelämään liittyen.

Työhallinnon palvelut, linkkejä työpaikkasivuille Suomessa

Työhallinnon palvelut
Tietoa Suomen työelämän säännöistä ulkomaalaisille

Matkustusilmoitus
Ulkomaille ja erityisesti riskialttiille alueelle matkustava tai muuttava voi halutessaan tehdä matkustusilmoituksen ulkoministeriölle tai Suomen edustustolle.

Irlanti:

Citizensinformation.ie
Irlannin yhteiskunnasta käytännön tietoa kansalaisille ml. lasten koulunkäynti, tv-luvat, auton rekisteröinti.

Irish Naturalization and Immigration Service
Eu-kansalaisten perheenjäsenten, jotka eivät itse ole EU-kansalaisia, oleskelukortin hakumenettelyohjeet.

Garda National Immigration Bureau
Ei EU-kansalaisten oleskelun rekisteröinti Irlannissa. Kaikkien ei-EU kansalaisten tulee rekisteröityä Irlannissa 3 kuukauden kuluessa maahansaapumisesta. EU-kansalaisten ei tarvitse rekisteröidä oleskeluaan Irlannissa.

Intreo, Jobs Ireland
Irlannin sosiaaliministeriön alainen työvoimapalvelu

Jobs.ie
Avoimet työpaikat –työnhakupalvelu

Indeed
Avoimet työpaikat –työnhakupalvelu

Revenue - Irish Tax and Customs
Irlannin verovirasto ja tulli

Welfare Ireland
Welfare Ireland –sosiaaliviraston tietopaketti Irlantiin ja Irlannista muuttaville, mm. mitä lomakkeita tarvitaan työskentelyn ja sosiaaliturvaan kuulumisen todistamiseksi (U- ja E-lomakkeet).

Welfare Ireland, lapsilisät
Irlannin lapsilisän saamisperiaatteet ja anomisohjeet. Suomeen muutettaessa on muistettava peruuttaa Irlannin lapsilisä. Peruuttamisesta kannattaa pyytää kirjallinen vahvistus Irlannin sosiaaliviranomaisilta. Tätä vahvistusta tarvitaan Suomessa Kelassa lapsilisää anottaessa.

Alkuun

Notaaripalvelut edustustoissa

Suomen ulkomaanedustustojen palveluihin liittyy julkisen notaarin tehtäviä, asiakirjojen vastaanottamista ja vahvistamista.

Julkisen notaarin tehtäviä:

 • allekirjoituksen oikeaksi todistaminen
 • jäljennöksen oikeaksi todistaminen asiakirjasta
 • todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä

Edustustot voivat myös vastaanottaa ja vahvistaa asiakirjoja mm:

 • vastaanottaa isyyden tunnustamisen
 • vahvistaa kiinteistökaupan

Julkisen notaarin tehtävistä ulkomailla peritään toimitusmaksu hinnaston mukaisesti.

Alkuun

Osoitetiedustelut

Irlanti

 • Virkatodistukset ja osoitetiedustelut

Irlannissa ei ole keskitettyä väestötietojärjestelmää.  Irlannin rekisteriviranomainen General Register Office (GRO) rekisteröi syntymät, avioliitot, rekisteröidyt parisuhteet ja kuolemat, mutta ei esimerkiksi osoitteenmuutoksia.  

Arkistotiedot ovat puutteellisia eivätkä sisällä esimerkiksi kirkonkirjoja, joissa on aikaisempia rekisteröintejä.

GRO:lta on mahdollista tilata yksityistä henkilöä koskevia rekisteritietoja (syntymä, avio- tai avoliitto, kuolema), sikäli kuin tiedot on rekisteröity. Tietoja voivat tilata asianajotoimistot, sukulaiset tai muut tahot. Palvelu on maksullinen.

General  Register Office:n nettisivu, josta löytyvät lomakkeet ja ohjeet, miten todistukset tilataan internetin kautta, linkki tässä

Alkuun

Ote väestötietojärjestelmästä eli virkatodistus

Suomen väestötietojärjestelmään merkitty henkilö voi tarvitessaan saada hyväksyttävää tarkoitusta varten virkatodistuksen (ote väestötietojärjestelmästä) väestötietojärjestelmästä elossa olevista henkilöistä Suomesta maistraatista.  Ote on maksullinen. Sen voi tilata suomi.fi –palvelussa olevalla lomakkeella. Otteen voi saada suomen, ruotsin tai englanninkielellä.

Mikäli otteeseen tarvitaan Apostilla-leima, se tulee tilata samalla kertaa maistraatista. Apostilla-leiman tarve tulee selvittää otteen vastaanottajalta.

Alkuun

Parisuhteen rekisteröiminen

Suomessa

Parisuhteen rekisteröi Suomessa siviilivihkimisen toimittamiseen oikeutettu viranomainen. Ennen parisuhteen rekisteröintiä on aina tutkittava, ettei rekisteröintiin ole lainmukaista estettä.

Parisuhdelain mukaan rekisteröity parisuhde, joka on rekisteröity vieraassa valtiossa, on pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa rekisteröinti toimitettiin.

Lisätietoja:
Maistraatti  
Oikeusministeriö

Irlannissa

Parisuhteen rekisteröi Irlannissa The General Register Office –virasto.

Irlannin viranomaiset vaativat yhtenä asiakirjana rekisteröintiin syntymätodistuksen (birth certificate ). Tämä todistus on Suomen väestötietojärjestelmästä saatava ”ote väestötietojärjestelmästä eli virkatodistus”. Todistuksen saa myös englanninkielisenä. Virkatodistukseen tulee hankkia myös apostilla-leima. Kts. ohjeet virkatodistuksen ja apostillaleiman hankkimisesta: ote väestötietojärjestelmästä eli virkatodistus  Lisätietoja: The General Register Office.

Irlannin lain mukaan (S.I. No. 649/2010 — Civil Partnership (Recognition of Registered Foreign Relationships) Order 2010) Suomessa rekisteröity parisuhde on pätevä Irlannissa.

Ulkomailla rekisteröidyn parisuhteen solminut Suomen kansalaisen tulee ilmoittaa rekisteröity parisuhteensa Suomen väestötietojärjestelmään, lisätietoja Ulkomailla solmitun rekisteröidyn parisuhteen rekisteröinti 

Alkuun

Rikostaustaote

Suomessa rikostaustaotteen saa Oikeusrekisterikeskukselta. Otteen voi tilata suomi.fi palvelussa internetin kautta tai lomakkeella ja se on maksullinen. Otteen saa myös englannin kielellä, kielitoivomuksen voi rastittaa tilauslomakkeelle.

Irlannissa rikostaustaotetta (Police Certificate) haetaan paikalliselta poliisilta An Garda Síochánalta.

Alkuun

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.1.2019


© Suomen suurlähetystö, Dublin | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot