Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Team Finland Irlannissa - Suomen suurlähetystö, Dublin : Team Finland

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Dublin

Puh. +353-1-478 1344
S-posti: sanomat.dub@formin.fi
English | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Team Finland Irlannissa

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut. Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Finpro, Tekes, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut. 

Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille: palvelut.team.finland.fi.

Team Finland -yhteyshenkilöt Irlannissa

Koordinaattori: ulkoasiainsihteeri Anne Mutanen

Suomen suurlähetystö, Dublin
Puh. +353 1 478 1344
anne.mutanen@formin.fi  

Puheenjohtaja: suurlähettiläs Jaana Teckenberg

Team Finland -toimijat Irlannissa

Irlannin Team Finland -verkoston tavoitteet

Suomi ja Irlanti ovat monella tavalla samankaltaisia maita. Molemmat maat ovat vientiriippuvaisia avoimia talouksia ja molemmat panostavat vahvasti tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin. Irlanti ja Suomi ovat myös väestömäärältään samankokoisia EU:n jäsenvaltioita ja molemmat kuuluvat euroalueeseen. Yhtäläisyydet huomioon ottaen ei ole yllättävää, että Suomi ja Irlanti tekevät hyvin läheistä yhteistyötä monilla eri alueilla, niin kahdenvälisesti, EU-tasolla kuin kansainvälisestikin.

Irlannin Team Finland –verkoston tavoitteena on käyttää maidemme samankaltaisuutta hyväksi kaupallisten suhteittemme vahvistamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi. Me voimme oppia paljon toisiltamme kehittämällä tiedonvaihtoa yksityisten henkilöiden, yritysten, organisaatioiden ja kaikkien muiden sidosryhmien ja Suomi-ystävien kesken. Omia kokemuksiamme ja ideoita vaihtaen voimme entisestään kehittää yhteistyötä maidemme välillä ja siten luoda uusia mahdollisuuksia laaja-alaiselle yhteistyölle niin bisneksen kuin kulttuurinkin saralla.

Lisätietoa

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 2.10.2018


© Suomen suurlähetystö, Dublin | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot